Home

Vzw Wijkcentrum De Shelter is een sociaal centrum gelegen in het hart van Borgerhout tussen de Langstraat, de Sergeyselsstraat en het Koxplein.

De Shelter heeft vier vergaderruimtes met wifi die worden gebruikt voor vergaderingen, lezingen, infomomenten, lessen. Externe sociale organisaties die een activiteit van rustige aard organiseren, kunnen deze zalen huren tegen democratische prijzen. Privé-feesten of activiteiten kunnen niet doorgaan in de zalen.

De Shelter biedt onderdak aan meerdere sociale partners

  • CAW wijkteam Borgerhout,
  • Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen (SVKA),
  • Huurdersbond,
  • Kiem vzw,
  • Buurtsecretariaat Borgerhout,
  • Elegast vzw

De Shelter is meer dan enkel een kantorencomplex voor sociale organisaties. vzw Wijkcentrum De Shelter wil een sociaal ankerpunt zijn in de wijk. Er zijn meerdere permanentiemomenten, het is een ontmoetingsplek met een sociaal karakter. Onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd.